Grupul “Salvaţi Parcul Tineretului”


salvatiparcultineretMilităm pentru respectarea normelor în vigoare privind protecția mediului, urbanism, dar și pentru salvarea celor 17 ha din întregul perimetru al Parcurilor Tineretului și Lumea Copiilor precum și a celor 6,8 ha din Parcul Lumea Copiilor de pe strada Pridvorului sector 4, care au fost transformate în proprietăţi private, în timp ce locurile de joacă pentru copii, utilităţile, băncile și mobilierul urban au fost scoase, vegetaţia arboricolă plantată între 1987 – 1993 a fost defrişată, iar zonele retrocedate au devenit teren de construcţii pentru ansambluri rezidenţiale.

Către site: Grupul Parc Tineretului

E-mail: salvatiparcultineretului@gmail.com