inforcbReţeaua Civică Bucureşti este o inițiativă ce reunește în prezent 13 grupuri civice. RCB îşi propune să cultive participarea cetățeanului la viața orașului precum și responsabilizarea politicienilor și a autorității publice pentru un parteneriat onest și responsabil între cetățean, politician ales prin vot, autoritate publică locală.

În contextul în care în ultimii ani în București simţul civic și-a făcut simțită prezența la început timid și apoi tot mai mult, în oraș numărăm tot mai multe iniţiative ale cetăţenilor, oameni care se implică activ în viața comunității. De peste 5 ani, grupuri de iniţiativă civică din Bucureşti luptă pentru o viaţă mai bună în cartierele lor şi acţionează pentru ca cetăţenii să fie informați, implicați şi consultați în mod real de către autorităţile publice.

Unindu-și forțele în Reţeaua Civică Bucureşti, grupurile civice luptă acum împreună pentru a-şi face publice telurile si viziunea comună şi a-şi spori şansele în obţinerea succesului dorit: Bucureşti, un oraş european frumos şi civilizat, armonios dezvoltat şi coerent administrat în spiritul respectului faţă de cetăţeni.

Rețeaua Civică București s-a lansat oficial pe data de 11 aprilie 2016, iar grupurile membre ei au participat încă din noiembrie 2015 la acțiuni comune cu scopul de a influența deciziile autorităților publice în favoarea cetățenilor. Până acum am reușit!

Pentru a ne cunoaște mai bine, următoarele date concentrează foarte bine esenţa Reţelei Civice Bucureşti: cele 13 grupuri de iniţiativă civică membre RCB au inițiat de-a lungul timpului 188 acțiuni civice (petiții colective, audiențe, proteste, acţiuni în instanță, evenimente prietenoase în comunitate), au obținut 37 victorii (anulare autorizații emise ilegal, protecția parcurilor, refacerea drumurilor, crearea de centre comunitare). În acţiunile lor au vizat 39 de instituții publice (Primăria Municipiului București, Primăriile de sector, agenția de mediu, CNADNR, ISC, ISU și nu numai). În prezent numărăm 113 membri activi care vor să schimbe în bine viața în cartierele lor şi 27000 de susținători ce fac din ce în ce mai mult posibil ca vocea cetăţenilor să fie auzită.

O parte dintre obiectivele RCB, care au închegat grupurile de inițiativă civică în lupta pentru cartierul lor şi care stau la baza acţiunilor curente ale Reţelei: oprirea dezvoltării urbane haotice şi necontrolate care are consecinţe nefaste asupra calităţii vieţii (poluare crescută, trafic tot mai aglomerat, grad de confort urban scăzut), protejarea si extinderea spaţiilor verzi din oraş momentan insuficiente, îmbunătăţirea infrastructurii de transport, salvarea monumentelor istorice şi a clădirilor de patrimoniu, transparenţa decizională a autorităţilor, crearea de centre comunitare în cartier.